Monthly Archives

april 2019

Budskap på askkopp utomhus

Det finns alla möjliga varianter på hur vi kan organisera vår marknadsföring och hur vi kan nå människor med vårt budskap. När man arbetar med varumärken måste man komma ihåg att det är repetition som gäller och det finns ingen ände på hur mycket man kan reptera sitt budskap. Det är bara att titta på de väldigt stora företagen som alla människor över hela världen känner till. Dessa företag fortsätter att repetera sitt budskap trots att de redan är kända av nästan alla människor. Det är så man behåller sitt starka varumärke. Man måste koppla det till de värden man vill förmedla om sin vara eller tjänst och sedan repetera, reptera och repetera.

Placera varumärken överallt

Givet vad vi sagt ovan om repetition så gäller det att ta tillvara alla platser som står till buds för repetition. De flesta av oss har säkert redan koll på vilka platser som är de vanligaste för att förmedla ett budskap. Det är de mest tydliga platserna som en skylt ovanför en butiksentré eller en menytavla bredvid en bardisk men det finns också många andra platser i en butik, ett café eller en restaurang där du kan förmedla ett budskap.

Man kan placera sitt varumärke precis överallt. Det kan vara på borden, på väggarna, på glas eller till och med på en askkopp utomhus. Det som är viktigt är att varumärket syns och att det repeteras frekvent så att kunderna inte bara lär sig varumärket och kommer ihåg det utan också har det högst upp i sitt medvetande när de köper produkter eller tjänster.

Marknadsföring

Att placera sitt varumärke högst upp i kundernas medvetande är grunden i marknadsföring. När en person tänker på till exempel mat så kommer McDonalds högt upp i medvetandet om du är ute och rör dig på stan. Samma sak med Coca Cola i en butik.