Monthly Archives

augusti 2019

Ordna likviditeten i bolaget över helgerna

När du driver ett eget företag är det hela tiden saker du måste ha kontroll på. Det är förstås först och främst försäljningen och leveransen till kunderna som är viktig. Sedan är det personalen som ska vara nöjd och kompetent nog för att sköta sina jobb. Vidare är det all administration som till exempel bokföring, regleringar med mera som ska vara i ordning och följas. Slutligen är det likviditeten som måste vara god. Om du inte har pengar i kassan kan du inte betala dina räkningar och då är det slut på bolaget. 

Varför är likviditet viktigt

Likviditet i ett bolag är extremt viktigt. Om du inte har likviditet så kan du inte betala dina räkningar och det är själva definitionen på en konkurs. Saknar du likviditet så måste du snabbt fylla på kassan med lånade pengar, egna pengar eller andras pengar. Vissa personer blandar ihop försäljning med likviditet men det finns en avgörande skillnad, bara för att du sålt något betyder inte det att kunden har betalat och betalar inte kunden som den ska har du inga pengar. 

Vad ska du tänka på när du ska ordna med likviditet i bolaget

När du ska ordna med likviditet är det ett antal saker du bör komma ihåg. 

  • En akut likviditetskris kan vara mycket svår att hantera snabbt
  • Det gäller att du hela tiden spanar på likviditeten för att vara helt säker på att du klarar dig under en viss period framöver
  • Du kan söka finansiering från investerare, banker men också skjuta till pengar själv

Kan du ta lån för att försäkra dig om likviditet

Det finns mycket goda möjligheter att ta ett snabbt och enkelt lån för att ordna likviditeten under en period med många helger. Läs mer på webbsidanom olika smslån och hur du kan jämföra dem med varandra.