Bli en bra chef

Att ha anställda under sig innebär alltid att ett stort ansvar läggs på dina axlar. Oavsett om det är många som svarar till dig eller om det är få så är det du som har det yttersta ansvaret för att dina anställda trivs och gör ett bra jobb.

Lyssna till deras behov och försök i största möjliga ån att tillgodose dessa. Men var samtidigt noga med att visa att det är du som bestämmer och att det i slutändan är ett väl utfört arbete som räknas.